Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu : psychologiczne ścieżki współzależności

Kategoria: Książki
|| Wprowadzono:
|| Odsłony: 102
Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu : psychologiczne ścieżki współzależności

Żyjemy w kulturze konsumpcji. Konsumpcja towarzyszy prawie wszystkim aspektom naszego codziennego funkcjonowania. Fakt ten ma istotne konsekwencje psychologiczne, jeśli chodzi o tożsamość jednostkową, poczucie własnej wartości, poczucie szczęścia i dobrostanu psychicznego.

Jednak konsumpcja to zjawisko, którego nie można zrozumieć na gruncie jednej dyscypliny naukowej. Dlatego niniejsza książka zawiera refleksje teoretyczne i prezentuje wyniki badań zarówno psychologów, jak i ekonomistów i socjologów, systematyzujące wiedzę na temat różnych aspektów tego zjawiska w kontekście jakości życia człowieka. Część 1 Życie w konsumpcji zawiera teksty opisujące konsumpcję jak istotny aspekt kultury, w której zanurzone są jednostki realizujące w niej swoje cele i zadania życiowe. Z kolei w części 2 Konsumpcja w życiu uwaga autorów skoncentrowana jest na jednostce i na tym, w jakim miejscu i w jaki sposób lokuje ona konsumpcję w swoim życiu.

Źródło: www.eksiegarnia.pl

Autor: red. nauk. Anna M. Zawadzka, Małgorzata Górnik-Durose
Rok wydania: 2010
Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Liczba stron: 260