Student na współczesnym uniwersytecie : ideały i codzienność

Kategoria: Książki
|| Wprowadzono:
|| Odsłony: 113
Student na współczesnym uniwersytecie : ideały i codzienność

Polecana książka składa się z artykułów, które stanową zbiór - snutych w kontekście trwania i zmiany uniwersyteckich ideałów - refleksji nad współczesnym modelem uniwersytetu i miejscem, jakie zajmuje w nim student. Nie da się bowiem ukryć, że szybkie i głębokie przemiany społeczne, ekonomiczne, polityczne, kulturowe odciskają piętno także na postawie studiującej młodzieży wobec uczelni, przekazywanej na niej wiedzy i wartości, relacji z nauczycielami akademickimi.

Coraz częściej także wzniosłe ideały zawarte w wymownej symbolice i rytuałach przesłania codzienność akademickiego życia. Książka ta składa się z trzech części: w pierwszej autorzy koncentrują się na modelowej wizji uniwersytetu, przypominają o idei Universitar oraz dynamice przemian tej specyficznej instytucji, znaczeniu wartości prawdy i wolności w perspektywie historycznej i współczesnej, mierzą się z pytaniem o przyszłe funkcjonowanie uczelni. Dwie kolejne części to głosy nauczycieli akademickich i studentów, którzy w swoich tekstach zastanawiają się nad uniwersytecką codziennością ze szczególnym uwzględnieniem dydaktyczno-wychowawczego i kulturowego jej wymiaru. Czytelnik zapewne na wiele pytań nie otrzyma gotowych odpowiedzi. Sam musi zastanowić się nad różnymi kwestiami - np. nad tym, jaki model/modele współczesnego uniwersytetu są adekwatne do zmieniającej się rzeczywistości i potrzeb studenta? Kiedy uniwersytet przestaje być uniwersytetem, a staje się zwykłą szkołą wyższą? Czy zarówno współczesny student, jak i osoby pracujące na uniwersytecie mają świadomość specyfiki miejsca, w którym na co dzień przebywają?

Dorota Pauluk

Źródło: www.eksiegarnia.pl

Autor: pod red. nauk. Doroty Pauluk
Rok wydania: 2010
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls
Liczba stron: 363