Wzory druków stosowanych w KBP:

ZAŁĄCZNIKI
Plik Pobrano
Wzór zobowiązania 2234
Wzór upoważnienia 1442
Wzór oświadczenia 1191