Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela jest samorządową instytucją kultury działającą na terenie Koszalina od 1947 roku. Jesteśmy największą na Pomorzu Środkowym biblioteką publiczną. Użytkowników obsługujemy za pośrednictwem 10 filii rozmieszczonych na terenie Koszalina oraz Biblioteki Głównej mieszczącej się na placu Polonii 1. Nasza działalność skupia się przede wszystkim na promocji czytelnictwa oraz upowszechnianiu wiedzy i informacji na temat kultury i nauki. Naszym użytkownikom oferujemy usługi z zakresu wypożyczania oraz udostępniania księgozbioru naukowego, popularnonaukowego, dydaktycznego oraz literatury pięknej. Dysponujemy obszernym zbiorem czasopism bieżących oraz archiwalnych, dokumentów z życia społecznego Koszalina oraz regionu, audiobooków, kaset magnetofonowych oraz płyt. Czytelnicy mogą korzystać z nieodpłatnego dostępu do Internetu. Świadczymy usługi wynajmu sal konferencyjnych.

Nasza oferta kulturalno-edukacyjna jest skierowana jest do odbiorców dóbr kultury w każdym wieku. Organizujemy cały szereg spotkań autorskich, promocji książek, konkursów, happeningów, koncertów, festiwali, wykładów, prelekcji, konferencji, warsztatów i kursów. Podejmujemy współpracę z innymi instytucjami kultury i oświaty, towarzystwami i stowarzyszeniami, które chcą być partnerami w udostępnianiu współczesnego dorobku intelektualnego. Swoje miejsce mają tu czytające rodziny, miłośnicy podróży, artyści ludowi.

Wszystkie istotne informacje dotyczące organizacji i funkcjonowania Koszalińskiej Biblioteki Publicznej można znaleźć pod odpowiednimi przyciskami menu nawigacyjnego. Biblioteka oferuje:

  • księgozbiór naukowy, popularnonaukowy, dydaktyczny, literaturę piękną,
  • czasopisma bieżące i archiwalne,
  • dokumenty z życia społecznego Koszalina i regionu,
  • „książki mówione”, kasety magnetofonowe do nauki języków obcych,
  • filmy na kasetach wideo i płytach DVD, płyty z muzyką i audiobooki,
  • wypożyczenia międzybiblioteczne,
  • odpłatne usługi introligatorskie i kserograficzne,
  • wynajem sal konferencyjnych,
  • projekcje filmowe odbywające się w sali konferencyjno-kinowej,
  • w budynku głównym: nieodpłatny dostęp do Internetu (wyłącznie w celach edukacyjnych) i pakietu MS OFFICE. Filie oferują dostęp do Internetu nieodpłatnie (wyłącznie w celach edukacyjnych). Ponadto w Czytelni Głównej można korzystać z bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do Internetu, wystarczy posiadać własnego laptopa wyposażonego w kartę sieci bezprzewodowej (WI-FI).

Dane statystyczne KBP*
Wartość Budynek główny Biblioteki Filie Razem
Czytelnicy 4.573 13.574 18.147
Wypożyczenia 146.975 277.330 424.305
Ilość odwiedzin 105.158 178.653 283.805
Zakup książek 3.597
7.577 11.174

Zbiory Biblioteki ogółem: 456.253, w tym*
Zbiory Biblioteka główna
Filie Razem
Książki 214.456 145.062 359.518
Roczniki czasopism 20.336 0 20.336
Zbiory specjalne ogółem: 76.387, w tym
Płyty analogowe 9.292 0 9.292
Płyty kompaktowe (CD)
w tym audiobooki
9.771, w tym 3.830 tytułów audiobooków 0
0
9.771
Kasety z „książką mówioną” 25.879, w tym 2.053 tytułów 0 25.879
Kasety wideo 686 0 686
Płyty DVD 976 0 976
Dokumenty życia społecznego 22.335 0 22.335
Ekslibrisy 4.167 0 4.167
Dokumenty elektroniczne 12 0 12
* Stan na dzień 31 grudnia 2019 r.