Na zdjęciu: Jerzy Banasiak
Na zdjęciu: Jerzy Banasiak

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jerzego Banasiaka, od wielu lat współpracującego z naszą biblioteką.

Jerzy Banasiak zmarł 25 kwietnia. Dziennikarz, specjalista od public relations i praktycznego zastosowania prawa prasowego, redaktor naczelny kilku wydawanych w Koszalinie gazet, długoletni rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego.

Urodził się w Koszalinie, w rodzinie pionierów tych ziem. Ukończył I LO im. Stanisława Dubois. Absolwent polonistyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku (obecnie: Pomorska Akademia Pedagogiczna) oraz dziennikarstwa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza.

W latach 1989-1995 był redaktorem naczelnym „Gońca Pomorskiego”, dziennika wydawanego w Koszalinie na cztery sąsiednie województwa. W latach 1995-1996 szefował redakcji „Tygodnika Koszalińskiego/Tygodnika Słupskiego” (Prasowe Zakłady Graficzne).

W kolejnych latach był rzecznikiem prasowym Miejskiego Zakładu Komunikacji, a później starostwa, gdzie przejął funkcję naczelnego „Gazety Ziemskiej”, pisma samorządowego, którą prowadził przez 18 lat. Był również sekretarzem kolegium „Rocznika Koszalińskiego” wydawanego przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną.
Zasiadał we władzach oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci jako szkoleniowiec współpracował z Krajowym Komitetem Wychowania Resocjalizującego. Redagował miesięcznik „Koszalin” (Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalina). Sporadycznie bywał wydawcą książek.

Zapamiętamy Go jako człowieka niespotykanej kultury, niezwykle serdecznego i życzliwego. Cenionego i lubianego przez kilka pokoleń dziennikarzy i nie tylko. Dwa miesiące temu przeszedł na emeryturę. Miał 65 lat.