Logo Koszalińskiej Biblioteki Publicznej

13 lutego 2019 roku o godz. 10:00 w Multimedialnym Centrum Kultury e-Eureka. Biblioteka Publiczna w Świeszynie odbędzie się konferencja pt. „Analiza wyników czytelniczych bibliotek gminnych powiatu koszalińskiego osiągniętych w 2018 r.”

Głównym organizatorem konferencji jest Koszalińska Biblioteka Publiczna, pełniąca funkcję biblioteki powiatowej i promująca w ten sposób dokonania bibliotek gminnych powiatu koszalińskiego.
W programie między innymi:

1. Analiza czytelnictwa w bibliotekach publicznych powiatu koszalińskiego za 2018 rok - Małgorzata Zychowicz
2. Prezentacja działalności Biblioteki Publicznej Gminy Świeszyno – Beata Staszak
3. Prezentacja działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobolicach – Monika Żemojtel
4. Dyskusja
5. Wizyta w filii w Niedalinie Multimedialnego Centrum Kultury e-Eureka.
Biblioteka Publiczna w Świeszynie