Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie, Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia” Koszalin oraz Koszalińska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela zapraszają na wykład dr Magdaleny Semczyszyn Losy Polaków w ZSRR w okresie międzywojennym: od pozornej autonomii do Wielkiego Terroru.
W okresie międzywojennym na terenie ZSRR zamieszkiwało około 900 tys. Polaków. Byli wśród nich potomkowie rdzennych mieszkańców kresów I Rzeczpospolitej i zesłańców syberyjskich, chłopi, jeńcy wojenni i emigranci zarobkowi. W latach 20. polityka kierownictwa sowieckiego wobec mniejszości narodowych na poziomie propagandowym obfitowała w hasła swobód i tolerancji. Jednocześnie prowadzono intensywną indoktrynację komunistyczną społeczeństwa, walkę z Kościołem katolickim i tzw. kułakami. Powstawały polskie rejony narodowościowe (Marchlewszczyzna) i działała polska administracja. Ta iluzja pewnej autonomii skończyła się w początkach kolejnej dekady. Lata 30. w ZSRR to czas masowych, krwawych represji. Polacy - podobnie jak inne narodowości w Związku Sowieckim, stali się ofiarami Wielkiego Terroru. W ramach tzw. "operacji polskiej NKWD", w latach 1937-1938 rozstrzelano około 112 tys. osób polskiego pochodzenia, a kolejne kilkadziesiąt tysięcy zesłano do łagrów.

28 listopada 2017 r., godz. 17.00
Koszalin, Koszalińska Biblioteka Publiczna
pl. Polonii 1