Logo Koszalińskiej Biblioteki Publicznej

Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela
ogłasza nabór na stanowisko:

Kierowca – robotnik gospodarczy

 

Ogólny zakres obowiązków:

 • prowadzenie pojazdu służbowego,
 • dbałość o stan techniczny i czystość pojazdu oraz wszelkie sprawy związane z jego eksploatacją (przeglądy, wymiana ogumienia, naprawy),
 • prowadzenie kart drogowych,
 • utrzymanie porządku i czystości w garażach,
 • prace konserwacyjne w budynku KBP i filiach bibliotecznych (wykonywanie drobnych napraw),
 • wykonywanie czynności związanych ze zmianami organizacyjnymi pomieszczeń (przenoszenie, demontaż i montaż elementów wyposażenia, artykułów biurowych oraz dokumentów),
 • zakupy materiałów przeznaczonych na bieżące naprawy konserwacyjne, artykułów biurowych, środków czystości, i in.,
 • dbałość o bieżące pozbywanie się odpadów segregowanych (makulatura).


Oczekiwania wobec kandydata do pracy:

 • poziom wykształcenia: zasadnicze zawodowe, mile widziane średnie;
 • doświadczenie zawodowe: doświadczenie w pracy w charakterze kierowcy (staż pracy minimum 5-letni);
 • umiejętności i uprawnienia: prawo jazdy kat. B (minimum od 5 lat); mile widziane uprawnienia elektryczne; umiejętność wykonywania drobnych napraw konserwacyjnych.


Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • możliwość podnoszenia kompetencji zawodowych,
 • pracę w stabilnej firmie i dobrej atmosferze.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o składanie aplikacji do 15 stycznia 2021 r.
CV wraz z listem motywacyjnym oraz oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną można dostarczyć:


• osobiście do budynku głównego biblioteki przy pl. Polonii 1 (portiernia)
• pocztą na adres: 75-415 Koszalin, pl. Polonii 1 (z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko kierowca/robotnik gospodarczy”) - decyduje data stempla pocztowego
• pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
z dopiskiem w temacie wiadomości „Dotyczy naboru na stanowisko: kierowca/robotnik gospodarczy” (podpisane oświadczenie/oświadczenia w formie skanu)

Jeżeli Pani/ Pan wyraża zgodę, żeby w przypadku niezatrudnienia Biblioteka mogła przetwarzać ofertę pracy na potrzeby przyszłych rekrutacji, to prosimy o dołączenie oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych według załączonego wzoru.

Nabór zostanie przeprowadzony na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną. Po weryfikacji Państwa dokumentów wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

ZAŁĄCZNIKI
Plik Pobrano
Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną 85
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 80