Logo Koszalińskiej Biblioteki Publicznej

Znak sprawy: AG-26.1.2017

INFORMACJA

dotycząca złożonych ofert zgodnie z art. 86, pkt 5 ustawy PZP

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Sukcesywną dostawę książek dla Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela”

Zamawiający na realizacje zadania przeznacza 175.000,00 złotych brutto.

 

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli Wykonawcy:

Numer ofertyFirma (nazwa) oraz adres Wykonawcy
1. OSDW Azymut Sp. .z o.o. ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa
upust: 43%, okres realizacji: 15 dni, warunki płatności określone w projekcie umowy
2. Hurtownia Książek „Kodeks” Bogdan Pultyn, ul. Długa 63, 85-034 Bydgoszcz 
upust: 15 %, okres realizacji: 15 dni, warunki płatności określone w projekcie umowy
3. Super Siódemka Lucjan Wypych Spółka Jawna, ul. Opłotki 23, 60-012 Poznań 
upust: 44,40 %, okres realizacji: 15 dni, warunki płatności określone w projekcie umowy
4. PLATON Sp. z o.o. , ul. Sławęcińska 16, Macierzysz, 05-850 Ożarów Mazowiecki 
upust: 39,5 %, okres realizacji: 15 dni, warunki płatności określone w projekcie umowy

  

Podpisał:

Andrzej Ziemiński
Dyrektor Koszalińskiej Biblioteki Publicznej