Krajobraz Chin. Źródło zdjęcia: Pixabay.com
Krajobraz Chin. Źródło zdjęcia: Pixabay.com

Koszalińska Biblioteka Publiczna oraz Towarzystwo Przyjaźni Polsko – Chińskiej Oddział Koszalin zapraszają w dn. 30 maja o godz. 17.00 na spotkanie pt. „Najpiękniejsze regiony Chin”, które odbędzie się w sali edukacyjnej za czytelnią KBP przy pl. Polonii 1.

Koszaliński Oddział Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chińskiej posiada długą, ponad 30–letnią historię. Działalność Towarzystwa, które powstało na terenie Koszalina z inicjatywy Koszalińskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego miała miejsce już w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego wieku (1950-1960). Niestety z przyczyn politycznych ( okres Rewolucji Kulturalnej w Chinach) - jego działalność została zamrożona.

Dnia 15.02.1985 roku z inicjatywy Barbary Przywary (aktualnie Barbary Li) oraz grupy entuzjastów Chin z Koszalina - Oddział Koszalin reaktywował swoją działalność i działa aktywnie do dnia dzisiejszego. Towarzystwo przez cały czas utrzymuje bliskie kontakty z Konsulatem Generalnym CHRL w Gdańsku oraz Wydziałem Kultury Ambasady CHRL w Warszawie, od których od początku działalności otrzymuje duże wsparcie - szczególnie w postaci materiałów informacyjnych o Chinach (filmy kinowe i materiały DVD), pięknych albumów, książek , w tym do nauki języka chińskiego. Często udostępnia eksponaty na wystawy w postaci wyrobów rzemiosła artystycznego, fotografii, rysunków wykonywanych przez dzieci chińskie oraz organizuje liczne prelekcje o Chinach. W ramach działalności Towarzystwa odbył się także kurs gimnastyki Qigong i pokazy Gong-fu.