Od lewej: Dyrektor KBP Dariusz Pawlikowski, Kierowniczka Filii nr 3 KBP Kamila Tomaszewska, Spec. d/s PR Sylwia Olesiak, Kierowniczka Działu Promocji KBP Barbara Wysmyk, Z-ca dyrektora KBP Beata Sawa-Jovanoska
Od lewej: Dyrektor KBP Dariusz Pawlikowski, Kierowniczka Filii nr 3 KBP Kamila Tomaszewska, Spec. d/s PR Sylwia Olesiak, Kierowniczka Działu Promocji KBP Barbara Wysmyk, Z-ca dyrektora KBP Beata Sawa-Jovanoska

Na zakończenie Tygodnia Bibliotek 2021, miła niespodzianka! Do Koszalińskiej Biblioteki Publicznej zostały dostarczone statuetki za Kulturalne Inicjatywy Roku 2019 i 2020. Bardzo się cieszymy, że nasze pomysły zostały docenione!

Przypominamy, że Koszalińska Biblioteka Publiczna otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Koszalina w kategorii „Kulturalna Inicjatywa Roku 2020” za szereg działań upamiętniających Gracjana Bojara-Fijałkowskiego pod wspólnym tytułem „Rok Gracjana Bojara-Fijałkowskiego w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej” oraz
„Kulturalna Inicjatywa Roku 2019”, w kategorii dzieci i młodzież, za wydawnictwo „Głos dzieci”. Gazetka wydawana jest przez KBP, ale w całości tworzona przez dzieci, bibliotekarki i wolontariuszki z Filii nr 3 KBP.

GALERIA
Kierowniczka Filii nr 3 KBP, Kamila Tomaszewska trzyma w rekach statuetkę
Kierowniczka Filii nr 3 KBP, Kamila Tomaszewska trzyma w rekach statuetkę
Od lewej: Dyrektor KBP Dariusz Pawlikowski, Kierowniczka Filii nr 3 KBP Kamila Tomaszewska, Z-ca dyrektora KBP Beata Sawa-Jovanoska
Od lewej: Dyrektor KBP Dariusz Pawlikowski, Kierowniczka Filii nr 3 KBP Kamila Tomaszewska, Z-ca dyrektora KBP Beata Sawa-Jovanoska
Od lewej: Spec. d/s PR Sylwia Olesiak, Kierowniczka Działu Promocji KBP Barbara Wysmyk
Od lewej: Spec. d/s PR Sylwia Olesiak, Kierowniczka Działu Promocji KBP Barbara Wysmyk
Od lewej: Dyrektor KBP Dariusz Pawlikowski, Spec. d/s PR Sylwia Olesiak, Kierowniczka Działu Promocji KBP Barbara Wysmyk, Z-ca dyrektora KBP Beata Sawa-Jovanoska
Od lewej: Dyrektor KBP Dariusz Pawlikowski, Spec. d/s PR Sylwia Olesiak, Kierowniczka Działu Promocji KBP Barbara Wysmyk, Z-ca dyrektora KBP Beata Sawa-Jovanoska