Od lewej: Z-ca prezydenta Koszalina, Przemysław Krzyżanowski; Dyrektor KBP, Dariusz Pawlikowski, Natalia Sulima, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, Barbara Grygorcewicz
Od lewej: Z-ca prezydenta Koszalina, Przemysław Krzyżanowski; Dyrektor KBP, Dariusz Pawlikowski, Natalia Sulima, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, Barbara Grygorcewicz

W dniu 8 czerwca 2021 r. w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej odbyło się uroczyste otwarcie tarasu „Pod Bookiem”, zrealizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020. Jego  pomysłodawczyniami są: Natalia Sulima oraz Barbara Wysmyk.
Licznie zgromadzonych gości przywitał Dyrektor KBP, Dariusz Pawlikowski. Swoją radość, wynikającą z faktu pojawienia się w Koszalinie nowego miejsca, stanowiącego rekreację dla mieszkańców, wyraził Z-ca Prezydenta Koszalina, Przemysław Krzyżanowski. Prócz władz miasta, nie zabrakło przedstawicieli Rady Miejskiej oraz mieszkańców Koszalina, dzięki którym, poprzez oddanie na ten projekt swoich głosów, został on zrealizowany.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w to przedsięwzięcie i już teraz zapraszamy. Spędzajcie na tarasie miłe chwile… z książką, kawką… i bądźcie z nami!

GALERIA
Uroczyste otwarcie "Tarasu Pod Bookiem" - zgromadzeni goście
Uroczyste otwarcie "Tarasu Pod Bookiem" - zgromadzeni goście
Uroczyste otwarcie "Tarasu Pod Bookiem" - zgromadzeni goście
Uroczyste otwarcie "Tarasu Pod Bookiem" - zgromadzeni goście
Od lewej: Dyrekror KBP, Dariusz Pawlikowski; Z-ca Prezydenta Koszalina; Przemysław Krzyżanowski wręcza kwiaty Natalii Sulimie, dalej widoczna Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, Barbara Grygorcewicz
Od lewej: Dyrekror KBP, Dariusz Pawlikowski; Z-ca Prezydenta Koszalina; Przemysław Krzyżanowski wręcza kwiaty Natalii Sulimie, dalej widoczna Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, Barbara Grygorcewicz
Od lewej: Z-ca KBP, Beata Sawa-Jovanoska odbiera kwiaty z rąk Z-cy Prezydenta Koszalina, Przemysława Krzyżanowskiego, dalek widoczny jest Dyrektor KBP, Dariusz Pawlikowski
Od lewej: Z-ca KBP, Beata Sawa-Jovanoska odbiera kwiaty z rąk Z-cy Prezydenta Koszalina, Przemysława Krzyżanowskiego, dalek widoczny jest Dyrektor KBP, Dariusz Pawlikowski