Drodzy czytelnicy,
informujemy, że uwzględniając Państwa sugestie, od dnia 1 lipca 2019 r. zmieniamy Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. Nowy Regulamin jest bardziej przejrzysty i m. in. umożliwia korzystanie ze wszystkich agend Koszalińskiej Biblioteki Publicznej wszystkim czytelnikom, także tym najmłodszym.

Wszystkich czytelników, którzy odwiedzą nasze biblioteki po 1 lipca prosimy o zapoznanie się z nowym Regulaminem i podpisanie nowych zobowiązań. Prosimy też o przyniesienie dokumentów potwierdzających tożsamość ze zdjęciem (w przypadku obcokrajowców może być również paszport, karta czasowego lub stałego pobytu) w celu sprawdzenia poprawności danych osobowych w systemie bibliotecznym.

Przypominamy o wakacyjnych godzinach otwarcia naszych bibliotek.