Wspólne zdjęcie uczestników Powiatowego konkursu Mistrzowie Pięknego Czytania 2018. Dzieci trzymają zdobyte przez siebie dyplomy.
Wspólne zdjęcie uczestników Powiatowego konkursu Mistrzowie Pięknego Czytania 2018. Dzieci trzymają zdobyte przez siebie dyplomy.

Uwaga Czytelnicy! Mamy Mistrzów Pięknego Czytania, wybraliśmy ich spośród finalistów XVII edycji Powiatowego konkursu „Wybieramy Mistrza Pięknego Czytania”. W tym roku jego uczestnicy czytali poezję Adama Mickiewicza z okazji 220. rocznicy urodzin Wieszcza. Dla wszystkich przygotowaliśmy nagrody książkowe. Do finału w dn. 3 października przystąpiło 35 uczestników z Koszalina i powiatu koszalińskiego.

Komisja oceniła i wybrała:

• w kategorii Lektorów Młodszych (kl. III-V)
- na mistrzynię Joannę Gawrońską reprezentującą Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną Gminy i Miasta Sianów oraz SP w Szczeglinie
- na wicemistrza Filipa Mąkę ze SP nr 4 w Koszalinie

• w kategorii Lektorów Starszych (kl. VI-VIII)
- na mistrza Daniela Peca ze SP nr 18 w Koszalinie
- na wicemistrza Konrada Serowskiego reprezentującego Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Bobolicach.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za udział.

GALERIA
Z-ca dyrektora KBP, Beata Sawa-Jovanoska wita uczestników Powiatowego konkursu Mistrzowie Pięknego Czytania 2018. W głębi stoi Małgorzata Zychowicz, Kierownik Działu Metodyki i Promocji KBP.
Z-ca dyrektora KBP, Beata Sawa-Jovanoska wita uczestników Powiatowego konkursu Mistrzowie Pięknego Czytania 2018. W głębi stoi Małgorzata Zychowicz, Kierownik Działu Metodyki i Promocji KBP.
Publiczność zgromadzona na Powiatowym konkursie Mistrzowie Pięknego Czytania 2018
Publiczność zgromadzona na Powiatowym konkursie Mistrzowie Pięknego Czytania 2018
Uczestniczka konkursu Mistrzowie Pięknego Czytania 2018 czyta siedząc na stylowym krześle przy stylowym stoliku.
Uczestniczka konkursu Mistrzowie Pięknego Czytania 2018 czyta siedząc na stylowym krześle przy stylowym stoliku.
Uczestniczka konkursu Mistrzowie Pięknego Czytania 2018 czyta siedząc na stylowym krześle przy stylowym stoliku.
Uczestniczka konkursu Mistrzowie Pięknego Czytania 2018 czyta siedząc na stylowym krześle przy stylowym stoliku.
Uczestniczka konkursu Mistrzowie Pięknego Czytania 2018 czyta siedząc na stylowym krześle przy stylowym stoliku.
Uczestniczka konkursu Mistrzowie Pięknego Czytania 2018 czyta siedząc na stylowym krześle przy stylowym stoliku.
Od prawej: Dyrektor KBP, Dariusz Pawlikowski oraz z-ca KBP, Beata Sowa-Jovanoska wręczają nagrodę uczestniczce Powiatowego konkursu Mistrzowie Pięknego Czytania 2018. W głębi widać organizatorkę Barbarę Wysmyk
Od prawej: Dyrektor KBP, Dariusz Pawlikowski oraz z-ca KBP, Beata Sowa-Jovanoska wręczają nagrodę uczestniczce Powiatowego konkursu Mistrzowie Pięknego Czytania 2018. W głębi widać organizatorkę Barbarę Wysmyk
Od prawej: Dyrektor KBP, Dariusz Pawlikowski oraz z-ca KBP, Beata Sawa-Jovanoska wręczają nagrodę uczestniczce Powiatowego konkursu Mistrzowie Pięknego Czytania 2018. W głębi widać organizatorkę Barbarę Wysmyk
Od prawej: Dyrektor KBP, Dariusz Pawlikowski oraz z-ca KBP, Beata Sawa-Jovanoska wręczają nagrodę uczestniczce Powiatowego konkursu Mistrzowie Pięknego Czytania 2018. W głębi widać organizatorkę Barbarę Wysmyk
Od prawej: Dyrektor KBP, Dariusz Pawlikowski oraz z-ca KBP, Beata Sawa-Jovanoska wręczają nagrodę uczestniczce Powiatowego konkursu Mistrzowie Pięknego Czytania 2018. W głębi widać organizatorkę Barbarę Wysmyk
Od prawej: Dyrektor KBP, Dariusz Pawlikowski oraz z-ca KBP, Beata Sawa-Jovanoska wręczają nagrodę uczestniczce Powiatowego konkursu Mistrzowie Pięknego Czytania 2018. W głębi widać organizatorkę Barbarę Wysmyk
Od lewej: Z-ca dyrektora KBP, Beata Sawa-Jovanoska; Dyrektor KBP, Dariusz Pawlikowski, przed nimi Filip Mąka - wicemistrz w kategorii Lektorów Młodszych (kl. III-V)
Od lewej: Z-ca dyrektora KBP, Beata Sawa-Jovanoska; Dyrektor KBP, Dariusz Pawlikowski, przed nimi Filip Mąka - wicemistrz w kategorii Lektorów Młodszych (kl. III-V)
Od lewej: Z-ca dyrektora KBP, Beata Sawa-Jovanoska; Dyrektor KBP, Dariusz Pawlikowski, Konrad Serowski - wicemistrz w kategorii Lektorów Starszych (kl. VI-VIII)
Od lewej: Z-ca dyrektora KBP, Beata Sawa-Jovanoska; Dyrektor KBP, Dariusz Pawlikowski, Konrad Serowski - wicemistrz w kategorii Lektorów Starszych (kl. VI-VIII)
Od lewej: Z-ca dyrektora KBP, Beata Sawa-Jovanoska; Dyrektor KBP, Dariusz Pawlikowski, przed nimi Joanna Gawrońska - mistrzyni w kategorii Lektorów Młodszych (kl. III-V)
Od lewej: Z-ca dyrektora KBP, Beata Sawa-Jovanoska; Dyrektor KBP, Dariusz Pawlikowski, przed nimi Joanna Gawrońska - mistrzyni w kategorii Lektorów Młodszych (kl. III-V)
Od lewej: Z-ca dyrektora KBP, Beata Sawa-Jovanoska; Dyrektor KBP, Dariusz Pawlikowski, przed nimi Daniel Pec - mistrz w kategorii Lektorów Starszych (kl. VI-VIII)
Od lewej: Z-ca dyrektora KBP, Beata Sawa-Jovanoska; Dyrektor KBP, Dariusz Pawlikowski, przed nimi Daniel Pec - mistrz w kategorii Lektorów Starszych (kl. VI-VIII)