Plakat promujący wykład Michała Gierke „Pozornie pospolite – o niezwykłościach malowideł gotyckich z chojeńskich świątyń”
Plakat promujący wykład Michała Gierke „Pozornie pospolite – o niezwykłościach malowideł gotyckich z chojeńskich świątyń”

Oddział Szczeciński Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Stowarzyszenie Rozwoju i Edukacji LIDER w Szczecinie, Książnica Pomorska w Szczecinie oraz Koszalińska Biblioteka Publiczna  zapraszają na wykład Michała Gierke pt. „Pozornie pospolite – o niezwykłościach malowideł gotyckich z chojeńskich świątyń”.

Wykład będzie poświęcony dwóm ściennym malowidłom z XV wieku, które znajdują się w gotyckich kościołach Chojny - w dawnej farze Mariackiej i dawnym kościele klasztornym augustianów. Dzieła te przedstawiają w sposób pozornie typowy dwa wydarzenia ewangeliczne: zwiastowanie NMP oraz ukrzyżowanie Chrystusa. Kiedy jednak podda się je dokładnej analizie, okazuje się, że ich twórcy wykorzystali specyficznie średniowieczne motywy, wywodzące się z myśli teologicznej tamtych czasów: oto ukrzyżowania dokonują personifikacje cnót chrześcijańskich, a zwiastowaniu towarzyszy postać niemowlęcego Chrystusa zstępującego z obłoków na krzyżu do Marii. Motywy te - zagadkowe i wymykające się jednoznacznej interpretacji - są w Polsce bardzo rzadko spotykane, poza Chojną właściwie tylko w kilku innych ośrodkach. Tym bardziej warto się z nimi zapoznać.

Wykład odbędzie się 21 listopada o godz. 11.00 w sali edukacyjnej czytelni w budynku głównym biblioteki przy pl. Polonii 1. Wszystkich zainteresowanych prosimy o rejestrację telefoniczną pod nr 94 348 15 69