Od lewej: Prof. n. dr hab. Krzysztof Wasilewski, z-ca dyrektora KBP, Beata Sawa-Jovanoska. W tle widać slajd 100 lat razem!
Od lewej: Prof. n. dr hab. Krzysztof Wasilewski, z-ca dyrektora KBP, Beata Sawa-Jovanoska. W tle widać slajd 100 lat razem!

Podczas spotkania poświęconego 100. rocznicy relacji dyplomatycznych Polski z USA, które odbyło się w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej w dn. 14 listopada, wykład wygłosił prof. n. dr hab. Krzysztof Wasilewski.

Nasz gość zapoznał słuchaczy z historią stosunków dyplomatycznych Polski i USA. W swojej wypowiedzi, prelegent zwracał szczególną uwagę na postaci, zarówno bohaterów narodowych, jak i ludzi biznesu, którzy byli ważnymi ogniwami, łączącymi nasze dwa państwa. Krzysztof Wasilewski w interesujący i przystępny sposób, przekazał uczestnikom spotkania ciekawostki historyczne, zwracał również uwagę na problemy z jakimi spotykali się emigranci, którzy przypływali z Europy do USA na początku XX w. Wykładowca skupił się na historii stosunków dyplomatycznych Polski i USA do ok. 1939 r.

Mamy nadzieję na dalszy ciąg tej interesującej opowieści i kolejne wykłady prof. n. dr. hab. Krzysztofa Wasilewskiego w naszej bibliotece.

GALERIA
Prof. n. dr hab. Krzysztof Wasilewski. W tle widać slajd 100 lat razem!
Prof. n. dr hab. Krzysztof Wasilewski. W tle widać slajd 100 lat razem!
Prof. n. dr hab. Krzysztof Wasilewski. W tle widać slajd "Przyjaźń jest jedynym spoiwem, które może łączyć świat".
Prof. n. dr hab. Krzysztof Wasilewski. W tle widać slajd "Przyjaźń jest jedynym spoiwem, które może łączyć świat".
Prof. n. dr hab. Krzysztof Wasilewski. W tle widać slajd przedstawiający Tadeusza Kościuszkę.
Prof. n. dr hab. Krzysztof Wasilewski. W tle widać slajd przedstawiający Tadeusza Kościuszkę.