Maria Hudymowa podczas pracy
Maria Hudymowa podczas pracy

Z wielkim żalem żegnamy Bohaterkę koszalińskiego bibliotekarstwa, Honorową Obywatelkę Miasta Koszalina panią Marię Hudymową, która zmarła 22 grudnia w wieku 104 lat.

Maria Hudymowa rozpoczęła pracę zawodową w nauczycielstwie przed rokiem 1939 na wschodnich rubieżach Polski. W czasie wojny była organizatorką tajnego nauczania. Po roku 1945 kontynuowała pracę pedagogiczną w Chełmie Lubelskim i Modlinie. Do Koszalina przyjechała w roku 1947 i od tej pory była znana jako niestrudzona działaczka i organizatorka życia oświatowego i kulturalnego w naszym mieście. Przez kilka lat pracowała w placówkach oświatowych, będąc równocześnie przewodniczącą Zarządu Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego. W 1956 roku objęła funkcję zastępcy dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie pracując na tym stanowisku do chwili przejścia na emeryturę, w roku 1977.

Zaangażowaniu, aktywności i ogromnej pracowitości Marii Hudymowej koszalińskie bibliotekarstwo zawdzięcza najchlubniejszy okres w swoich dziejach. Dzięki konsekwentnemu działaniu w mieście wybudowano nowy obiekt biblioteki, co było pierwszą taką inwestycją w powojennej Polsce. Wiedza, talent organizatorski i ogromny upór w dążeniu do założonych celów wpłynęły na fakt, iż stworzenie modelu bibliotekarstwa w byłym województwie koszalińskim jest w ogromnej mierze jej zasługą.

Dnia 21 lipca 2011 r. na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Koszalinie Maria Hudymowa otrzymała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Koszalina. Ten dzień stał się świętem wszystkich bibliotekarzy.

Pani Maria była dla nas bibliotekarzy wzorem człowieka, bibliotekarza, kobiety o niespożytej energii, radości i kulturze bycia.

Pogrzeb odbędzie się na koszalińskim cmentarzu w piątek (29 grudnia 2017) o godzinie 12.30.

GALERIA
Maria Hudymowa otrzymuje Honorową Odznakę Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Maria Hudymowa otrzymuje Honorową Odznakę Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Maria Hudymowa podczas obchodów 70-lecia Koszalińskiej Biblioteki Publicznej
Maria Hudymowa podczas obchodów 70-lecia Koszalińskiej Biblioteki Publicznej
Kierownik Biura Senatorskiego Senatora RP Piotra B. Zientarskiego Bożena Kaczmarek i Pani Maria Hudymowa
Kierownik Biura Senatorskiego Senatora RP Piotra B. Zientarskiego Bożena Kaczmarek i Pani Maria Hudymowa
Andrzej Ziemiński i Beata Sawa-Jovanoska wręczają kwiaty Marii Hudymowej
Andrzej Ziemiński i Beata Sawa-Jovanoska wręczają kwiaty Marii Hudymowej
Maria Hudymowa w czytelni Koszalińskiej Biblioteki Publicznej
Maria Hudymowa w czytelni Koszalińskiej Biblioteki Publicznej
Maria Hudymowa zdjęcie portretowe
Maria Hudymowa zdjęcie portretowe