Rozmowa Czytelników z Żywą Książką
Rozmowa Czytelników z Żywą Książką

W piątek, 25 maja 2018, w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej odbyła się 6-ta edycja Żywej Biblioteki w Koszalinie. Wydarzenie rozpoczęliśmy wykładem Sylwii Chutnik pt. "Wyjść z bańki mydlanej". Było to swoiste przygotowanie do aktywnego udziału w Żywej Bibliotece. Następnie w czytelni trwały rozmowy z Żywymi Książkami. Po południu miał miejsce drugi w tym dniu wykład, który wygłosił dr Marek Górka z Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej pt. „Mowa nienawiści – realny i wirtualny problem społeczny”. Po tej przerwie kontynuowaliśmy wypożyczanie Żywych Książek.


Żywa Biblioteka to wydarzenie organizowane w celu zmniejszenia przejawów uprzedzeń i dyskryminacji w naszym społeczeństwie. To projekt, który pozwala Czytelnikom na kontakt z przedstawicielami grup obarczanych stereotypami, narażonych na wykluczenie i gorsze traktowanie. Żywa Biblioteka polega na osobistej rozmowie z reprezentantem czy reprezentantką grupy doświadczającej stygmatyzacji. Rozmowa z Żywą Książką ma swobodny charakter i odbywa się w przyjaznej atmosferze. Warto jednak podkreślić, że Żywa Biblioteka ma być narzędziem zmiany społecznej.


Celami Żywej Biblioteki są:


1. Tworzenie przestrzeni dialogu i porozumienia.
2. Działanie na rzecz poszanowania praw człowieka.
3. Przekazywanie wiedzy i doświadczenia osób narażonych na dyskryminację, stereotypizację, uprzedzenia, wykluczenie.
4. Kształtowanie postaw otwartości i akceptacji wobec inności.


Wydarzenie jest zorganizowane w konwencji biblioteki – są „Żywe Książki” (czyli przedstawiciele grup traktowanych stereotypowo), są czytelnicy (czyli goście – osoby, które bibliotekę odwiedzają i rozmawiają z Żywymi Książkami), są także bibliotekarze – gospodarze, którzy czuwają nad przebiegiem wydarzenia, informują o idei Żywej Biblioteki i „wypożyczają” Książki.


Książka w Żywej Bibliotece ma wyjątkowe znaczenie. Jej rola polega na szczerej rozmowie z czytelnikiem, który zdecydował się Ją „wypożyczyć”. To szczególne spotkanie „twarzą w twarz” ma przede wszystkim wpłynąć na stereotypy i uprzedzenia względem konkretnej grupy - mniejszości, którą właśnie Książka reprezentuje. Ważne jest również, że konkretna Książka ma możliwość wyrazić siebie.


Tytuły Żywych Książek, z którymi można było porozmawiać w tym roku:


Ateistka
Były więzień
Feminista
Feministka
Kierowczyni autobusu
Matka osoby z niepełnosprawnością
Niepijący alkoholik
Osoba aseksualna
Osoba biseksualna
Osoba edukująca dziecko samodzielnie w domu
Osoba po kryzysie psychicznym
Osoba uzależniona
Osoba wytatuowana
Osoba z chorobą afektywną dwubiegunową
Osoba z mieszkania treningowego
Osoba zakażona HIV
Para gejów
Rodzic osoby nieheteronormatywnej
Staruszka
Ukrainka


W 6-tej Żywej Bibliotece w Koszalinie wzięło udział ok. 220 czytelników. A 21 Żywych Książek odbyło łącznie 519 rozmów.


Warto przypomnieć, że od 2003 roku Żywa Biblioteka wykorzystywana jest przez program Rady Europy w ramach edukacji na temat praw człowieka.

Tutaj można obejrzeć więcej zdjęć z Żywej Biblioteki.

GALERIA
Sylwia Chutnik wygłasza swój wykład pt. „Wyjść z bańki mydlanej”
Sylwia Chutnik wygłasza swój wykład pt. „Wyjść z bańki mydlanej”
Publiczność zgromadzona na wykładzie Sylwii Chutnik pt. „Wyjść z bańki mydlanej”
Publiczność zgromadzona na wykładzie Sylwii Chutnik pt. „Wyjść z bańki mydlanej”
Rozmowa Czytelników z Żywą Książką
Rozmowa Czytelników z Żywą Książką
Rozmowa Czytelników z Żywą Książką
Rozmowa Czytelników z Żywą Książką
Rozmowa Czytelników z Żywą Książką
Rozmowa Czytelników z Żywą Książką
Rozmowa Czytelniczek z Żywą Książką
Rozmowa Czytelniczek z Żywą Książką
Rozmowa Czytelniczki z Żywą Książką
Rozmowa Czytelniczki z Żywą Książką
Rozmowa Czytelniczek z Żywą Książką
Rozmowa Czytelniczek z Żywą Książką
Rozmowa Czytelnika z Żywą Książką
Rozmowa Czytelnika z Żywą Książką
Rozmowa Czytelnika z Żywą Książką
Rozmowa Czytelnika z Żywą Książką
Czytelnicy w wypożyczalni „Żywej Książki”
Czytelnicy w wypożyczalni „Żywej Książki”
Czytelnicy Żywej Biblioteki przed spotkaniem z Żywymi Książkami
Czytelnicy Żywej Biblioteki przed spotkaniem z Żywymi Książkami
Zainteresowani, przed wykładem dr Marka Górki pt. „Mowa nienawiści – realny i wirtualny problem społeczny”
Zainteresowani, przed wykładem dr Marka Górki pt. „Mowa nienawiści – realny i wirtualny problem społeczny”
Wykład dr Marka Górki pt. „Mowa nienawiści – realny i wirtualny problem społeczny”
Wykład dr Marka Górki pt. „Mowa nienawiści – realny i wirtualny problem społeczny”
Bibliotekarka udostępnia „Żywe Książki”
Bibliotekarka udostępnia „Żywe Książki”
Bibliotekarka i jedna z Żywych Książek
Bibliotekarka i jedna z Żywych Książek
Bibliotekarki witają czytelników chętnych do rozmowy z Żywymi Książkami
Bibliotekarki witają czytelników chętnych do rozmowy z Żywymi Książkami
Rozmowa Czytelniczki z Żywą Książką
Rozmowa Czytelniczki z Żywą Książką
Rozmowa Czytelniczki z Żywą Książką
Rozmowa Czytelniczki z Żywą Książką
Wspólne zdjęcie Żywych Książek i osób organizujących Żywą Bibliotekę
Wspólne zdjęcie Żywych Książek i osób organizujących Żywą Bibliotekę