Plakat dotyczący Żywej Biblioteki
Plakat dotyczący Żywej Biblioteki

24 marca w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej już po raz 5-ty odbędzie się Żywa Biblioteka. Organizujemy ją po to, by promować różnorodność oraz otwartość i tolerancję względem mniejszości.

Żywa Biblioteka to wydarzenie organizowane w celu zmniejszenia przejawów uprzedzeń i dyskryminacji w naszym społeczeństwie. To projekt, który pozwala Czytelnikom na kontakt z przedstawicielami grup obarczanych stereotypami, narażonych na wykluczenie i gorsze traktowanie. Żywa Biblioteka polega na osobistej rozmowie z reprezentantem czy reprezentantką grupy doświadczającej stygmatyzacji. Rozmowa z Żywą Książką ma swobodny charakter i odbywa się w przyjaznej atmosferze. Warto jednak podkreślić, że Żywa Biblioteka ma być narzędziem zmiany społecznej. Założeniem przedsięwzięcia jest edukacja o prawach człowieka.

Pierwsza Żywa Biblioteka została zorganizowana w roku 2000 w Danii podczas Festiwalu w Roskilde. Wzięło w niej udział kilkadziesiąt Żywych Książek. Jak czytamy na stronie sieci Żywych Bibliotek w Polsce „Jej celem było postawienie wyzwania uczestniczącym w niej Czytelnikom/czkom, aby zmierzyli się twarzą w twarz ze stereotypami i własnymi uprzedzeniami. Dosłownie. Takie spotkanie z człowiekiem pełniącym rolę Żywej Książki miało inicjować dialog między, czasem bardzo różnymi od siebie, ludźmi i budować zrozumienie dla inności, redukując w ten sposób niechęć i nienawiść wobec tego, co obce”.

Metoda Żywej Biblioteki funkcjonuje już kilkanaście lat, rozprzestrzeniła się po całym świecie i jest realizowana w ponad 70 krajach. Organizacją, która czuwa nad Żywą Biblioteką i dba o jej jakość, jest Human Library Organization. W naszym mieście spotkanie z Żywymi Książkami Koszalińska Biblioteka Publiczna organizuje po raz 5-ty.

Wydarzenie jest zorganizowane w konwencji biblioteki – są Żywe Książki (czyli przedstawiciele grup traktowanych stereotypowo), są Czytelnicy (czyli goście – osoby, które bibliotekę odwiedzają i rozmawiają z Żywymi Książkami), są także Bibliotekarze – gospodarze, którzy czuwają nad przebiegiem wydarzenia i „wypożyczają” Książki.

Książka w Żywej Bibliotece ma wyjątkowe znaczenie. Jej rola polega na szczerej rozmowie z Czytelnikiem. To szczególne spotkanie „twarzą w twarz” ma przede wszystkim wpłynąć na uprzedzenia względem konkretnej grupy - mniejszości, którą Książka reprezentuje. Rolą Książki nie jest jednak promocja swojego stylu życia czy światopoglądu. Rozmowa z Czytelnikiem jest dialogiem, próbą zrozumienia, oswojenia z innością. Wierzymy, że wpłynie to znacząco na zmianę postaw, przyczyni się do wzajemnego poznania, szacunku i tolerancji.

Tytuły Żywych Książek, z którymi będzie można porozmawiać w cztery oczy przez 20 minut już 24 marca w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej:

 • Alkoholiczka
 • Ateista
 • Feministka
 • Gej
 • Kobieta, która nie chce mieć dzieci
 • Osoba po kryzysie psychicznym
 • Osoba transpłciowa
 • Osoba z niepełnosprawnością
 • Osoba żyjąca z wirusem HIV
 • Pozarządowiec
 • Ukrainka
 • Weganka.

Zapraszamy na godz. 10.00 do sali kinowej na dyskusję o przejawach dyskryminacji w Polsce, którą poprowadzi trener antydyskryminacyjny Radosław Bednarski. Od 11.00 do 18.00 będą trwać rozmowy z Żywymi Książkami.

Polecamy stronę na Facebooku - Żywa Biblioteka / Human Library Koszalin, gdzie pojawiać się będą m.in. prologi Żywych Książek oraz szczegóły dotyczące Żywej Biblioteki.

W załączniku udostępniamy regulamin akcji. Zapraszamy!

PARTNERZY AKCJI:
Human Library Organization
Żywa Biblioteka / Human Library Poland

ZAŁĄCZNIKI
Plik Pobrano
Regulamin Żywej Biblioteki 148