Dzisiejsze spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 4 i klasy I c, poświęcone było osobom niepełnosprawnym i niewidomym, a rozmawialiśmy o tolerancji czytając właśnie "Czarną książkę kolorów" Meneny Cottin.
"Czarna książka kolorów" jest miejscem spotkań między widzącymi i niewidzącymi. Nie jest książką dla niewidomych, jest książką dla wszystkich, gdyż uczy współodczuwania i uwrażliwia na odmienność. Autorka książki wyobraziła sobie przyjaźń dwóch chłopców, z których jeden, Tomek, jest niewidomy. Jego widzący przyjaciel opowiada nam, jak Tomek potrafi poczuć, dotknąć, usłyszeć, posmakować kolory. My też zaczynamy je widzieć inaczej, tak jak Tomek w 'świecie ciemności'. Przed czytelnikiem otwierają się nowe przestrzenie - zmysłów, wyobraźni i odczuć.
'Tomek nie widzi kolorów. Są one dla niego tysiącami smaków, zapachów, dźwięków i emocji. Pogrążony w mroku chłopiec zaprasza nas, byśmy spróbowali odkrywać je tak jak on: wcale ich nie widząc.'

Książka została nagrodzona New Horizon's Award Bologna Children's Book Fair 2007 (Targi Książki Dziecięcej w Bolonii).

GALERIA
Czy jesteśmy tolerancyjni? Czytamy "Czarną ksiązkę kolorów" Oglądamy książki i czasopisma napisane Brailem Jak to jest być osobą niewidomą? Zabawa przez doświadczenia Czy pani rozpozna głos swoich uczniów? Tworzymy własną czarną książkę Tworzymy własną czarną książkę Tworzymy własną czarną książkę Poprzez dotyk próbujemy rozpoznać iluistrację