Pierwszoklasiści Szkoły Podstawowej nr 4 odbyli podróż multimedialną po naszych koszalińskich zabytkach. Wysłuchali ciekawostek o niektórych miejscach naszego miasta, a także zapoznali się z legendą Gracjana Bojara- Fijałkowskiego "O dobrych karzełkach znad brzegu Jamna". Na zakończenie spotkania uczniowie pokolorowali ilustrację do legendy, którą wydało Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie w publikacji pn. „Legendy Koszalińskie – magiczna podróż do przeszłości – kolorowanka”.

GALERIA
Prezentacja multimedialna o zabytkach Koszalina
Prezentacja multimedialna o zabytkach Koszalina
Uczniowie kolorują ilustrację do legendy
Uczniowie kolorują ilustrację do legendy
Uczniowie kolorują ilustrację do legendy
Uczniowie kolorują ilustrację do legendy