Dziś spotkanie z klasą I B Szkoły Podstawowej nr 4 i lekcja tolerancji oraz szacunku do różnych grup społecznych, osób niepełnosprawnych oraz narodowości. Uczniowie wysłuchali opowiadania o niewidomym chłopcu z "Czarnej książki kolorów", próbowali wczuć się w rolę osoby niepełnosprawnej oraz poznawali przedmioty przez dotyk, słuch...

GALERIA
Tolerancja i szacunek
Tolerancja i szacunek
Czasopismo wydane w Brailu, a dzieci przez dotyk rozpoznają literki
Czasopismo wydane w Brailu, a dzieci przez dotyk rozpoznają literki
Czasopismo wydane w Brailu, a dzieci przez dotyk rozpoznają literki
Czasopismo wydane w Brailu, a dzieci przez dotyk rozpoznają literki
Wczuwają się w rolę osoby niewidomej
Wczuwają się w rolę osoby niewidomej
Wczuwają się w rolę osoby niewidomej
Wczuwają się w rolę osoby niewidomej
Wczuwają się w rolę osoby niewidomej
Wczuwają się w rolę osoby niewidomej
Wczuwają się w rolę osoby niewidomej
Wczuwają się w rolę osoby niewidomej
Wczuwają się w rolę osoby niewidomej
Wczuwają się w rolę osoby niewidomej
Wczuwają się w rolę osoby niewidomej
Wczuwają się w rolę osoby niewidomej
Wczuwają się w rolę osoby niewidomej
Wczuwają się w rolę osoby niewidomej
Wykonują swoją "Czarną książkę kolorów"
Wykonują swoją "Czarną książkę kolorów"
Wykonują swoją "Czarną książkę kolorów"
Wykonują swoją "Czarną książkę kolorów"
Wykonują swoją "Czarną książkę kolorów"
Wykonują swoją "Czarną książkę kolorów"
Wykonują swoją "Czarną książkę kolorów"
Wykonują swoją "Czarną książkę kolorów"
Wykonują swoją "Czarną książkę kolorów" i rozpoznają ilustrację
Wykonują swoją "Czarną książkę kolorów" i rozpoznają ilustrację
Wykonują swoją "Czarną książkę kolorów" i rozpoznają ilustrację
Wykonują swoją "Czarną książkę kolorów" i rozpoznają ilustrację