Tytuł: Nadmorska widokówka, Autor: Michał Pietruszyński.
Tytuł: Nadmorska widokówka, Autor: Michał Pietruszyński.

Przedstawiamy listę laureatów konkursu fotograficznego „Rozejrzyj się”.

Do dnia 14 stycznia 2021 r. na konkurs wpłynęło 88 prac, łącznie wzięło w nim udział 32 uczestników.

W dniu 15 stycznia 2021 r. jury w składzie:

1) Piotr Świerczyński - przewodniczący
2) Ewa Lesisz
3) Marzena Zmorzyńska

postanowiło nagrodzić następujące osoby:

1) Alicja Andrzejewska
2) Hubert Czerwiak
3) Magdalena Gruda
4) Hanna Kozłowska
5) Natalia Kwiatkowska
6) Ignacy Majewski
7) Patryk Matulewicz
8) Magdalena Nowak
9) Rozalia Ożóg
10) Julia Pietruszyńska
11) Michał Pietruszyński
12) Maksymilian Pikta
13) Tymon Ruszkiewicz
14) Aleksandra Sawosz
15) Wojciech Solecki
16) Konstanty Stasiak
17) Natalia Świetlińska
18) Szymon Werner

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział!


Po odbiór nagród zapraszamy w godzinach pracy biblioteki od dnia 19.01.2021 r.

Miejsce: Wypożyczalnia Koszalińskiej Biblioteki Publicznej przy pl. Polonii 1.

GALERIA
Autor zdjęcia: Alicja Andrzejewska
Autor zdjęcia: Alicja Andrzejewska
Autor zdjęcia: Hubert Czerwiak
Autor zdjęcia: Hubert Czerwiak
Autor zdjęcia: Magdalena Gruda
Autor zdjęcia: Magdalena Gruda
Autor zdjęcia: Hanna Kozłowska
Autor zdjęcia: Hanna Kozłowska
Autor zdjęcia: Natalia Kwiatkowska
Autor zdjęcia: Natalia Kwiatkowska
Autor zdjęcia: Ignacy Majewski
Autor zdjęcia: Ignacy Majewski
Autor zdjęcia: Patryk Matulewicz
Autor zdjęcia: Patryk Matulewicz
Autor zdjęcia: Magdalena Nowak
Autor zdjęcia: Magdalena Nowak
Autor zdjęcia: Rozalia Ożóg
Autor zdjęcia: Rozalia Ożóg
Autor zdjęcia: Julia Pietruszyńska
Autor zdjęcia: Julia Pietruszyńska
Autor zdjęcia: Maksymiliam Pikta
Autor zdjęcia: Maksymiliam Pikta
Autor zdjęcia: Tymon Ruszkiewicz
Autor zdjęcia: Tymon Ruszkiewicz
Autor zdjęcia: Aleksandra Sawosz
Autor zdjęcia: Aleksandra Sawosz
Autor zdjęcia: Wojciech Solecki
Autor zdjęcia: Wojciech Solecki
Autor zdjęcia: Konstanty Stasiak
Autor zdjęcia: Konstanty Stasiak
Autor zdjęcia: Natalia Świetlińska
Autor zdjęcia: Natalia Świetlińska
Autor zdjęcia: Szymon Werner
Autor zdjęcia: Szymon Werner