Na zdjęciu od lewej: Andrzej Jakubowski, Joanna Chojecka, Edward Włodarczyk, Andrzej K. Chojecki, Beata Sawa-Jovanoska, Mirosława Różycka, Elżbieta Zarzycka, Andrzej Giza
Na zdjęciu od lewej: Andrzej Jakubowski, Joanna Chojecka, Edward Włodarczyk, Andrzej K. Chojecki, Beata Sawa-Jovanoska, Mirosława Różycka, Elżbieta Zarzycka, Andrzej Giza

22 lutego 2018 r. w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej odbyła się promocja publikacji pt. „Demografia - społeczeństwo - gospodarka. Atlas gmin Pomorza Zachodniego w 1939 roku”. Jest to opracowanie naukowe, którego autorami są: Dariusz K. Chojecki, Andrzej Giza oraz Edward Włodarczyk. Wydawcą jest zaś jest Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Atlas zawiera 40 kolorowych arkuszy – map tematycznych. „Prezentują one zagadnienia związane z administracją i urbanizacją, militaryzacją, strukturą płci oraz wielkością gospodarstw domowych i zbiorowych (z wyłączeniem koszar), strukturą wieku, źródeł utrzymania i pozycji w zawodzie, a także wielkości gospodarstw leśnych i rolnych”. Dzięki temu wydawnictwu wszyscy zainteresowani historią Pomorza Zachodniego będą mogli lepiej poznać przeszłość naszego regionu. Spotkanie prowadziła Joanna Chojecka, dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie. Autorzy wyrazili nadzieję, że „Atlas przyczyni się do lepszego poznania czy studiowania węzłowych problemów regionu, a pośrednio i państwa niemieckiego, obecnych w ówczesnej i powojennej publicystyce czy nauce”.

Źródło: www.atlashistorycznypomorza.pl

GALERIA
P.o. dyrektora Koszalińskiej Biblioteki Publicznej Beata Sawa-Jovanoska wita gości przybyłych na spotkanie
P.o. dyrektora Koszalińskiej Biblioteki Publicznej Beata Sawa-Jovanoska wita gości przybyłych na spotkanie
Publiczność zgromadzona na spotkaniu promującym publikację „Demografia - społeczeństwo - gospodarka.... w 1939 roku”
Publiczność zgromadzona na spotkaniu promującym publikację „Demografia - społeczeństwo - gospodarka.... w 1939 roku”
Prowadząca spotkanie dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie, Joanna Chojewska z autorami publikacji: Edwardem Włodarczykiem, Dariuszem K. Chojeckim, Andrzejem Gizą
Prowadząca spotkanie dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie, Joanna Chojewska z autorami publikacji: Edwardem Włodarczykiem, Dariuszem K. Chojeckim, Andrzejem Gizą
Kanclerz Uniwersytetu Szczecińskiego, Andrzej Jakubowski dziękuje za spotkanie
Kanclerz Uniwersytetu Szczecińskiego, Andrzej Jakubowski dziękuje za spotkanie
Autorzy publikacji „Demografia - społeczeństwo - gospodarka.... w 1939 roku” dziekują za spotkanie
Autorzy publikacji „Demografia - społeczeństwo - gospodarka.... w 1939 roku” dziekują za spotkanie
Autor publikacji, Dariusz K. Chojecki składa pamiątkowy autograf
Autor publikacji, Dariusz K. Chojecki składa pamiątkowy autograf
Autor publikacji, Andrzej Giza składa pamiątkowy autograf
Autor publikacji, Andrzej Giza składa pamiątkowy autograf
Autor publikacji, Edward Włodarczyk składa pamiątkowy autograf
Autor publikacji, Edward Włodarczyk składa pamiątkowy autograf