Zdjęcie pracy Waja Jarosza. Na pierwszym planie widoczna gęś. Z dyłu zabudowa: dwa budynki , w tym jeden szachulcowy i jeden to ruiny.
Zdjęcie pracy Waja Jarosza. Na pierwszym planie widoczna gęś. Z dyłu zabudowa: dwa budynki , w tym jeden szachulcowy i jeden to ruiny.

Galeria Region Koszalińskiej Biblioteki Publicznej (pl. Polonii 1) zaprasza na wystawę prac koszalińskiego artysty malarza, Wala Jarosza. Prace te powstały w ramach projektu „Znane i nieznane zakątki Koszalina”. Będą dostępne tylko w oknach galerii KBP. Będzie je można obejrzeć przez szybę, na zewnątrz budynku, od dnia 16 grudnia 2020 r. do 8 stycznia 2021 r.

Projekt ,,Znane i nieznane zakątki Koszalina” jest realizowany w ramach stypendium artystycznego Miasta Koszalina. Zgodnie z założeniem powstały prace pokazujące w artystycznej formie zanikające struktury architektoniczne w naszym mieście, w tym również nowych osiedli Jamna i Łabusza! Są miejsca i budowle, które nieubłaganie odchodzą w niebyt, zastępowane przez nowe budownictwo, w nowych technologiach. Te obiekty, które jeszcze zostały są warte ,,zapisu”, uwiecznionego dla przyszłych pokoleń, jako świadectwo historii. Wszystkie prace zostały wykonane w plenerze. Dlatego autor zastosował techniki pasteli olejnej, suchej i mieszanej, które są wygodne do użycia w terenie, w różnych warunkach pogodowych. Z kilkudziesięciu powstałych obrazów wybrano 20 najbardziej reprezentatywnych dla tematu."

Wal Jarosz - mieszka i tworzy w Koszalinie, bierze czynny udział w wystawach zbiorowych, wystawia też indywidualnie w galeriach miasta i regionu. Kilka lat temu założył grupę twórczą Group 4 i organizuje wystawy członków grupy. Jest członkiem portali artystycznych, organizuje plenery dla artystów tam poznanych. Twórczość to głównie malarstwo olejne, pastel olejny czasem akwarela, gwasz, rysunek, collage. Ulubionymi tematami są: postać ludzka, zwierzęta, krajobrazy, portrety, formy abstrakcyjne. Tworzy cykle prac, by zgłębić nurtujący go problem plastyczny. Tak powstały cykle: Gęby, Zwierzę, Podwórka, Jestem kobietą, Abstrakt, Końskie wariacje.
Źródło: https://www.artinside.pl