Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela ul. plac Polonii 1, 75-415 Koszalin
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych; kontakt do IOD listownie na adres: Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela ul. Plac Polonii 1, 75-415 Koszalin, lub przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w zajęciach organizowanych w ramach akcji „Ferie zimowe 2020”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a), b) oraz c),
  a w przypadku przetwarzania wizerunku art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 4. Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji akcji „Ferie zimowe 2020”, plus okres możliwych roszczeń, a także przez okres wymagany przepisami ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych i innych przepisów prawa z których wynika obowiązek archiwizacji dokumentacji rachunkowej.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  • dostępu do danych (na podstawie art. 15 RODO),
  • sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO),
  • usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (na podstawie art. 17 RODO),
  • ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO),
  • sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO) w granicach określonych w przepisach prawa.
 7. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w zajęciach organizowanych w ramach akcji „Ferie zimowe 2020”.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych, do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).