Wybory w Kole nr 1
Wybory w Kole nr 1

5 grudnia 2016 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Koła SBP. Podczas obrad Członkowie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi i wybrali nowy 5-cio osobowy Zarząd Koła, w skład którego weszły:

Anna Kwiatkowska – przewodnicząca Koła
Anna Kowal – sekretarz Koła
Dorota Łobacz – skarbnik Koła
Bogusława Kapuścińska – członek Zarządu
Marta Olejnik – członek Zarządu

Wszystkim serdecznie gratulujemy, życzymy sukcesów i satysfakcji z pracy społecznej!

GALERIA
Wybory w Kole nr 1
Wybory w Kole nr 1
Wybory w Kole nr 1
Wybory w Kole nr 1