Szop pracz
Szop pracz

4. października przypada dzień wspominania św. Franciszka z Asyżu, patrona zwierząt, ekologów i ekologii. Wyrzekł się on chęci dominacji nad innymi ludźmi i przyrodą, wyznawał ideę braterstwa wszystkich stworzeń.