Zgodnie z § 5 pkt 6 Statutu KBP biblioteka ma za zadanie organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym, niepełnosprawnym.

Budynek główny biblioteki przy Placu Polonii 1 oraz pięć filii (na 10 funkcjonujących) zostało dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych - obiekty mają podjazdy dla wózków, szerokie drzwi i przystosowane toalety.

Pracownicy Oddziału Zbiorów Audiowizualnych prowadzą działalność dla trzech grup osób niepełnosprawnych: niewidomych i niedowidzących; niepełnosprawnych intelektualnie - dzieci i dorosłych oraz osób z problemami psychicznymi.

Zbiory audiowizualne są gromadzone również z myślą o niepełnosprawnych czytelnikach - fonoteka (muzyka na płytach analogowych i CD), zbiory „książki mówionej”, w formacie czytaka, audiobooki, książki w formacie mp 3, książki z dużą czcionką, specjalne książki dla dyslektyków oraz zbiór filmów na kasetach VHS i płytach DVD.

Wychodząc naprzeciw potrzebom niedowidzących i niewidomych czytelników w wypożyczalni „książek mówionych” można wypożyczyć urządzenie do odtwarzania cyfrowej książki mówionej Czytak PLUS wraz z dodatkowymi akcesoriami. Odtwarzacz, został użyczony Koszalińskiej Bibliotece Publicznej przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym LARIX im. Henryka Ruszczyca w ramach projektu pn. „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabo widzących” finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego. Dzięki niemu można korzystać z systematycznie powiększającego się zbioru książek w formacie czytaka.

Czytelnicy niewidomi i niedowidzący uczestniczą w cotygodniowych spotkaniach w bibliotece. Poznają nowości wydawnicze, ofertę kulturalną miasta, spotkają się z lekarzami, aktorami, muzykami, biorą udział w wycieczkach oraz wyjściach do innych placówek kultury - muzeum, galerii.

KSM spotkania
KSM spotkania
KSM spotkania
KSM spotkania

Zajęcia z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie oraz osobami z problemami psychicznymi prowadzone są wspólnie z nauczycielami nauczania specjalnego i instruktorami warsztatów terapii zajęciowej, artystami. Łączą w sobie elementy arteterapii, muzykoterapii i biblioterapii, dostosowane zostały do możliwości percepcji poszczególnych uczestników.

KSM zajęcia
KSM zajęcia
KSM zajęcia
KSM zajęcia

W sali konferencyjnej biblioteki odbywają się koncerty i prezentacje artystyczne dla wszystkich grup osób niepełnosprawnych.

KSM sala
KSM sala
KSM sala
KSM sala

Na filii nr 8 odbywają się cykliczne spotkania Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych IKAR w Koszalinie.

Do czytelników, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą korzystać na miejscu z oferty biblioteki, „książki mówione” dowożone są dwa razy w miesiącu do domu.

Od 2006 roku biblioteka jest współorganizatorem Europejskiego Festiwalu Filmowego "INTEGRACJA TY I JA".