Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej.

Data publikacji strony internetowej: 2016-12-23. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-11-22.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-12-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aleksander Trembowiecki, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 94 248 15 51. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Główny KBP (plac Polonii 1):

 • Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.
 • Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
 • Przed budynkiem znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrze 3.
 • Toalety dla osób poruszających się na wózkach znajdują się na parterze.
 • W budynku znajduje się winda.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Filia nr 1 (ul. Wenedów 24B 7/8):

 • Filia mieści się na parterze bloku mieszkalnego.
 • Filia biblioteczna jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Przed filią biblioteczną znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 • Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze.
 • Do filii bibliotecznej i wszystkich jej pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W filii bibliotecznej nie ma pętli indukcyjnych.
 • W filii bibliotecznej nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Filia nr 3 (ul. Młyńska 12):

 • Filia biblioteczna mieści się na wysokim parterze kamienicy mieszkalnej.
 • Występującymi barierami są:
  • stopnie przed głównym wejściem,
  • brak toalety dla osób niepełnosprawnych,
  • ograniczenia w ciągach komunikacyjnych,
 • Przed filią biblioteczną znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 • W filii bibliotecznej nie ma pętli indukcyjnych.
 • W filii bibliotecznej nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Do filii bibliotecznej i wszystkich jej pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Filia nr 4 (ul. Ruszczyca 14):

 • Filia mieści się na parterze lokalu.
 • Filia biblioteczna jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia.
 • Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze.
 • Do filii bibliotecznej i wszystkich jej pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W filii bibliotecznej nie ma pętli indukcyjnych.
 • W filii bibliotecznej nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Filia nr 5 (ul. Władysława IV 23):

 • Filia biblioteczna mieści się na wysokim parterze kamienicy mieszkalnej.
 • Występującymi barierami są:
  • stopnie przed głównym wejściem,
  • brak toalety dla osób niepełnosprawnych,
  • ograniczenia w ciągach komunikacyjnych,
 • W filii bibliotecznej nie ma pętli indukcyjnych.
 • W filii bibliotecznej nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Do filii bibliotecznej i wszystkich jej pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Filia nr 6 (ul. Lelewela 7):

 • Filia mieści się na parterze lokalu.
 • Filia biblioteczna jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
 • Przed filią biblioteczną znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia.
 • Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze.
 • Do filii bibliotecznej i wszystkich jej pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W filii bibliotecznej nie ma pętli indukcyjnych.
 • W filii bibliotecznej nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Filia nr 8 (ul. Andersa 4-6):

 • Filia mieści się na parterze lokalu.
 • Filia biblioteczna jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
 • Przed filią biblioteczną znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia.
 • Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze.
 • Do filii bibliotecznej i wszystkich jej pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W filii bibliotecznej nie ma pętli indukcyjnych.
 • W filii bibliotecznej nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Filia nr 9 (ul. Struga 5):

 • Filia mieści się na parterze budynku.
 • Występującymi barierami są:
  • próg przed głównym wejściem,
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia.
 • Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze.
 • Do filii bibliotecznej i wszystkich jej pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W filii bibliotecznej nie ma pętli indukcyjnych.
 • W filii bibliotecznej nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Filia nr 11 (ul. Wańkowicza 82):

 • Filia mieści się na pierwszym piętrze lokalu.
 • Brak windy w lokalu.
 • Występującymi barierami są:
  • próg przed głównym wejściem,
  • brak toalety dla osób niepełnosprawnych,
  • ograniczenia w ciągach komunikacyjnych,
 • W filii bibliotecznej nie ma pętli indukcyjnych.
 • W filii bibliotecznej nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Do filii bibliotecznej i wszystkich jej pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Filia nr 12 (ul. Spokojna 48):

 • Filia mieści się na parterze lokalu.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia.
 • Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze.
 • Do filii bibliotecznej i wszystkich jej pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W filii bibliotecznej nie ma pętli indukcyjnych.
 • W filii bibliotecznej nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Filia nr 15 (ul. Sucharskiego 5e/21):

 • Filia mieści się w suterenie budynku mieszkalnego.
 • Występującymi barierami są:
  • stopnie przed głównym wejściem,
  • brak toalety dla osób niepełnosprawnych,
  • ograniczenia w ciągach komunikacyjnych,
 • W filii bibliotecznej nie ma pętli indukcyjnych.
 • W filii bibliotecznej nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Do filii bibliotecznej i wszystkich jej pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.