Zakończono kurs
Zakończono kurs

W dniu 25 kwietnia zakończono kurs komputerowy dla seniorów. Brały w nim udział cztery osoby chętne pogłębiać swoją wiedzę, włączając się tym samym do programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.