Jan Brzechwa
Jan Brzechwa

W ramach akcji "Cała Polska Czyta Dzieciom", 24 kwietnia wiersze Jana Brzechwy czytano dzieciom z Przedszkola nr 14. Dla dzieci przygotowano również  zabawy do jego utworów.