dzieci przeglądają książeczki
dzieci przeglądają książeczki

7 września w zajęciach uczestniczyły dzieci z Przedszkola nr 14.

GALERIA
zabawy integracyjne przy muzyce
zabawy integracyjne przy muzyce
zajęcia plastyczne- dzieci wykonują bociany z papieru
zajęcia plastyczne- dzieci wykonują bociany z papieru