KLUB POD ZIELONYM LISTKIEM
ŚPIEWAJĄCE DRZEWO
Spotkanie autorskie
BEZPIECZNE WAKACJE
SZTRYKUNEK & SPÓŁKA
„Czytanie uskrzydla”
„Sztrykunek...”
JUBILEUSZ KOSZALINA
TYDZIEŃ BIBLIOTEK
Pierwszoklasiści...
Piąty dzień ferii
Czwarty dzień ferii
Trzeci dzień ferii
Drugi dzień ferii