Spotkanie autorskie
BEZPIECZNE WAKACJE
SZTRYKUNEK & SPÓŁKA
„Czytanie uskrzydla”
„Sztrykunek...”
JUBILEUSZ KOSZALINA
TYDZIEŃ BIBLIOTEK
Najmłodsi w bibliotece
ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA
Piąty dzień ferii
Czwarty dzień ferii
Trzeci dzień ferii
Drugi dzień ferii