Jest już dostępny drugi numer gazetki wydawanej przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną pt. „Głos dziecięcy”. Powstał on dzięki dwumiesięcznej pracy dzieci uczęszczających na zajęcia w Filii nr 3 i jest dostępny na łamach „Głosu Koszalińskiego”. W piątkowym dodatku ukazały się właśnie jego fragmenty. Naszą gazetkę można przejrzeć w Budynku Głównym oraz filiach Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. Można tam też pobrać jej bezpłatny egzemplarz. Zapraszamy do lektury.