Dziś I C ze Szkoły Podstawowej nr 4 zwiedziła wirtualnie zabytki Koszalina, wysłuchała legendy Gracjana Bojara-Fijałkowskiego "O zbójcach z Góry Chełmskiej i mosiężnym rogu" oraz odnalazła wszystkie zabytki w naszym koszalińskim grodzie.

GALERIA
Gracjan Bojar- Fijałkowski i legendy koszalińskie Gracjan Bojar- Fijałkowski i legendy koszalińskie Gracjan Bojar- Fijałkowski i legendy koszalińskie Gracjan Bojar- Fijałkowski i legendy koszalińskie Gracjan Bojar- Fijałkowski i legendy koszalińskie Gracjan Bojar- Fijałkowski i legendy koszalińskie