Dzisiejszą lekcję pt. "Legendy o Koszalinie" zaprezentowaliśmy uczniom klasy I b ze Szkoły Podstawowej nr 4. Podczas prezentacji multimedialnej opowiedzieliśmy o niektórych zabytkach koszalińskich, jak również zaprezentowaliśmy znane już niektórym, legendy Gracjana Bojara- Fijałkowskiego "O zbójcach z Góry Chełmskiej". Uczniowie wysłuchali jednej legendy " O dobrych karzełkach znad brzegów Jamna" i na zakończenie wykonali ilustrację do tej legendy.

GALERIA
Prezentacja multimedialna o zabytkach koszalińskich
Prezentacja multimedialna o zabytkach koszalińskich
Czytamy legendy Gracjana Bojara-Fijałkowskiego
Czytamy legendy Gracjana Bojara-Fijałkowskiego
Ilustracje do legendy 'O dobrych karzełkach znad brzegów Jamna"
Ilustracje do legendy 'O dobrych karzełkach znad brzegów Jamna"
Ilustracje do legendy
Ilustracje do legendy