Jak nauczyć dzieci szacunku dla odmienności? Jak rozmawiać o dyskryminacji i stereotypach? 16 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z 12 grudnia 1995 roku z inicjatywy UNESCO.

Inicjatywa ta spowodowana była pogłębiającymi się zjawiskami nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu i antysemityzmu, jakim towarzyszy marginalizacja i dyskryminacja mniejszości.

Jest to święto szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie. Działania na rzecz tolerancji w ramach obchodów skierowane zostały zarówno do placówek oświatowych jak i szerszego kręgu społeczeństwa.

Przedszkolaki z Przedszkola "Kamyczek" uczestniczyły w zajęciach i pogadance o osobach niepełnosprawnych, a także rozmawialiśmy o tym, że powinniśmy traktować się z wzajemnym szacunkiem, pomimo różnic kulturowych, rasowych czy religijnych.

GALERIA
Przedszkole "Kamyczek" i lekcja tolerancji Przedszkole "Kamyczek" i lekcja tolerancji Przedszkole "Kamyczek" i lekcja tolerancji Przedszkole "Kamyczek" i lekcja tolerancji Przedszkole "Kamyczek" i lekcja tolerancji Przedszkole "Kamyczek" i lekcja tolerancji Przedszkole "Kamyczek" i lekcja tolerancji Przedszkole "Kamyczek" i lekcja tolerancji Przedszkole "Kamyczek" i lekcja tolerancji Przedszkole "Kamyczek" i lekcja tolerancji Przedszkole "Kamyczek" i lekcja tolerancji Przedszkole "Kamyczek" i lekcja tolerancji Przedszkole "Kamyczek" i lekcja tolerancji