Taka ładna buzia...
Taka ładna buzia...

„Grunt to dobre wychowanie, a kto wychowany jest, nawet w sytuacji trudnej, mówić ładnie stara się. Brzydko mówić nie wypada, a kto odzywa się tak, wszystkim wkoło pokazuje, że kultury jemu brak." Po zapoznaniu się z opowiadaniem i wysłuchaniu piosenki Katarzyny Klich „Taka ładna buzia" dzieci ze Szkoły Językowej „Happy Days", obiecały nam, że będą starały się mieć ładne buzie i nie będą używać brzydkich słów.

GALERIA
Taka ładna buzia...
Taka ładna buzia...
Taka ładna buzia...
Taka ładna buzia...
Taka ładna buzia...
Taka ładna buzia...
Taka ładna buzia...
Taka ładna buzia...