To już ostatnie spotkanie z przedszkolakami w tym roku szkolnym, czas zacząć wakacje. Tym razem z dziećmi z Przedszkola "Zaczarowany Domek" wybraliśmy się w wirtualną podróż po koszalińskich zabytkach. W trakcie prezentacji wysłuchaliśmy jedną z legend koszalińskich, napisaną przez Gracjana Bojara-Fijałkowskiego 'O dobrych karzełkach znad brzegu Jamna". Dzieci były zaciekawione legendą i zastanawiały się, czy te karzełki jeszcze się gdzieś chowają przed dziećmi? Spotkanie zakończyliśmy ilustracjami do przeczytanej legendy.

GALERIA
Prezentacja multimedialna i podróż po zabytkach koszalińskich
Prezentacja multimedialna i podróż po zabytkach koszalińskich
Czytamy legendy Gracjana Bojara-Fijałkowskiego i jego legendy o Koszalinie
Czytamy legendy Gracjana Bojara-Fijałkowskiego i jego legendy o Koszalinie
Dzieci oglądają obrazek naszego czytelnika wypalony na deseczce, przedstawiający jedną z legend o Koszalinie
Dzieci oglądają obrazek naszego czytelnika wypalony na deseczce, przedstawiający jedną z legend o Koszalinie
Ilustrujemy legendę "O dobrych karzełkach znad brzegów Jamna"
Ilustrujemy legendę "O dobrych karzełkach znad brzegów Jamna"
Ilustrujemy legendę "O dobrych karzełkach znad brzegów Jamna"
Ilustrujemy legendę "O dobrych karzełkach znad brzegów Jamna"
Ilustrujemy legendę "O dobrych karzełkach znad brzegów Jamna"
Ilustrujemy legendę "O dobrych karzełkach znad brzegów Jamna"