Praca z plasteliny
Praca z plasteliny

Przedszkole „Zaczarowany Domek” na kolejnym spotkaniu w naszej bibliotece. Z uwagi na panującą grypę, przedszkolaki przybyły w znacznie zmniejszonym składzie. Spotkanie było bardzo kameralne i dzięki temu ciekawe. Dzieci poznały historię małego Louisa Braille a i jak powstało pismo dla niewidomych, wysłuchały książki „Oczy” Joanny Chmielewskiej, próbowały także dotykiem odczytać obrazki z książki „Czarna książka kolorów”. Na koniec przedszkolaki wykonały prace plastyczne, które wykorzystaliśmy do zabawy w zgadywanki.

GALERIA
Zabawa „Kto to mówi?”
Zabawa „Kto to mówi?”
Czytanie poprzez dotyk obrazków z „Czarnej książki kolorów”
Czytanie poprzez dotyk obrazków z „Czarnej książki kolorów”
Prace dziewczynek
Prace dziewczynek
...i chłopców
...i chłopców