Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 klasy I "A" przybyli na spotkanie do biblioteki na świąteczne spotkanie. Dzięki prezentacji multimedialnej przypomnieliśmy sobie o najważniejszych tradycjach i zwyczajach. Czas świąteczny to czas, kiedy wszyscy obdarowujemy się drobnymi upominkami oraz dzielimy opłatkiem i staramy się okazywać sobie więcej dobroci. Zaprezentowaliśmy uczniom świąteczne propozycje książkowe na ten wolny czas i przeczytaliśmy legendę Gracjana Bojara- Fijałkowskiego "O dobrych karzełkach znad brzegów Jamna". Na zakończenie spotkania uczniowie wykonali ilustrację do poznanej legendy.

GALERIA
Prezentacja multimedialna o zwyczajach i tradycjach bożonarodzeniowych
Prezentacja multimedialna o zwyczajach i tradycjach bożonarodzeniowych
Poznajemy legendę "O dobrych karzełkach znad brzegów Jamna"
Poznajemy legendę "O dobrych karzełkach znad brzegów Jamna"
Uczniowie kolorują ilustrację do legendy
Uczniowie kolorują ilustrację do legendy
"O dobrych karzełkach znad brzegów Jamna" ilustracja do legendy Gracjana Bojara-Fijałkowskiego
"O dobrych karzełkach znad brzegów Jamna" ilustracja do legendy Gracjana Bojara-Fijałkowskiego