Jan Brzechwa
Spotkanie z książką
Pierwsza wizyta
Spotkania Piątkowe
Czytamy Adama Bahdaja
Spotkania Piątkowe
Legendy o Koszalinie
Zaproszenie na MDKK
Zimowe zabawy z Reksiem