Logo Koszalińskiej Biblioteki Publicznej

 

Nowe zasady korzystania ze zbiorów:

1. Z dniem 10.10. 2020 do odwołania strefy czerwonej w Koszalinie:
- czytelnie i stanowiska komputerowe nie będą udostępniane dla czytelników,
- czytelnicy nie mają wolnego dostępu do półek, zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.

2. W Bibliotece może przebywać ograniczona liczba czytelników. Prosimy o utrzymywanie bezpiecznej odległości pomiędzy użytkownikami wynoszącej 2 metry. Pozostali czytelnicy proszeni są o czekanie na zewnątrz naszych agend, w bezpiecznej od siebie odległości.

Liczba czytelników, którzy będą mogli korzystać jednocześnie z biblioteki :  4 osoby

3. Czytelnik, wchodzący do Biblioteki, ma obowiązek noszenia maseczki i zdezynfekowania rąk. Zalecamy noszenie rękawiczek ochronnych.

4. Istnieje możliwość wypożyczenia do 3 tytułów czasopism, które czytelnik powinien zwrócić w ciągu 3 dni.

5. Wszystkie zbiory zwrócone przez czytelników poddawane są kwarantannie. Sprawi to, że będą całkowicie bezpieczne.

6. Zachęcamy czytelników do składania zamówień na zbiory biblioteczne: elektronicznych - przez swoje konto czytelnika online lub za pomocą maila oraz telefonicznych.

7. Wszystkie wydarzenia kulturalne zostają zawieszone do odwołania strefy czerwonej w Koszalinie

Godziny otwarcia filii 4 :
Poniedziałek, Wtorek 10.00 – 16.00, przerwa na dezynfekcję 13.00 - 13.30
Środa - Piątek 12.00 – 18.00, przerwa na dezynfekcję 15.00 - 15.30