Stajemy się słabi z powodu "choroby wymaganiowej".

Pamiętajmy,że szczęście jest w mojej i Twojej głowie.

Serdecznie zapraszamy do biblioteki po książki ku pokrzepieniu serca i duszy!!!