Wspomnienie
Wspomnienie

" ...A nam jest szkoda lata i letnich ..."

(...)