Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych
Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych

„Człowiek nie może być nigdy środkiem do jakiegoś celu, lecz zawsze musi być celem samym w sobie”

Immanuel Kant

Niepełnosprawność jest jednym z ważniejszych problemów współczesnego świata. Wynika to z powszechności i rozmiaru tego zjawiska. Aby niepełnosprawni mogli funkcjonować w społeczenstwie, muszą mieć różne możliwość: np.podjazdy dla wózków zamiast schodów, rehabiblitacje, zajęcia terapeutyczne, manualne, sportowe. Podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej nr 2 od lat uczestniczą w naszych bibliotecznych zajęciach pod fachową i cierpliwą opieką Pani Kasi.

GALERIA
Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych
Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych
Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych
Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych
Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych
Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych
Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych
Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych
Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych
Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych
Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych
Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych
Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych
Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych