Bibliotekarka Urszula w otoczeniu dzieci, podczas zajęć przyrodniczych w ramach wakacji w bibliotece w ogrodzie filii nr 9 KBP
Bibliotekarka Urszula w otoczeniu dzieci, podczas zajęć przyrodniczych w ramach wakacji w bibliotece w ogrodzie filii nr 9 KBP

25 października ogłoszono wyniki głosowania w kolejnym Budżecie Obywatelskim. Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, że projekt „Nasz wspólny park” przeszedł do realizacji. Mamy nadzieję, że będzie to piękna przestrzeń.

Dziękujemy bardzo za Wasze głosy, a pomysłodawczyni Katarzynie Czarkowskiej serdecznie gratulujemy dobrego pomysłu i sukcesu w głosowaniu!

Informacje o projekcie poniżej.

Projekt nr 2 "NASZ WSPÓLNY PARK" doprowadzi do rewitalizacji terenu zielonego wokół Filii nr 9 KBP, w wyniku czego powstanie park kieszonkowy z ogrodem społecznym. W ramach projektu planujemy "zreanimować" istniejący trawnik, czyli podsypać nową ziemię i wysiać trawę, a na jego części łąkę kwietną, postawić hotelik dla owadów, pojniki dla zwierząt (owady, ptaki, psy, koty, jeże). Zakupimy ławki, które będą otaczały wierzbę płaczącą, leżaki i stoliki składane. Zainstalowane zostaną kosze na śmieci (osobne na odchody psów i do selektywnego wyrzucania śmieci). Dodatkowo chcemy wykonać i zamontować stelaż z obręczą zbierającą gałęzie wierzby płaczącej, a w środku tej dekoracji umieścić źródło światła. Poza tym planujemy zakup i nasadzenia krzewów owocowych (np.: berberysy, dzikie róże, irgi, ligustr pospolity, mahonia pospolita, rokitnik wąskolistny), których owoce staną się pokarmem dla ptaków, a odbiorcy projektu zyskają dzięki temu „śpiewające żywopłoty”. W części rekreacyjnej powstałoby miejsce zabaw dla dzieci. Bardzo zależy nam na zlikwidowaniu placu, na którym w chwili obecnej jest zniszczony asfalt, w to miejsce miałby być wysypany piasek, który latem pełniłby funkcję małej plaży. Planujemy również wymianę starych, popękanych chodników na nowe płyty chodnikowe. Chcielibyśmy również zainstalować kilka podwyższonych grządek w skrzyniach, aby mieszkańcy mogli uprawiać w nich warzywa. Przewidujemy również, udział społeczności w tworzeniu i pielęgnowaniu parku poprzez nasadzenia kwiatów, roślin i krzewów z własnych balkonów czy działek. To poprawi wygląd i kondycję ogrodu, zacieśni więzi międzyludzkie oraz wpłynie na wzrost wiedzy przyrodniczej. Ostatnim elementem projektu będzie powstanie muralu przyrodniczego na bryle śmietnika i we wnęce budynku biblioteki co niewątpliwie podniesie walory estetyczne tego miejsca. Dzięki tym działaniom powstanie przestrzeń wypoczynkowo - rekreacyjna, a odbiorcy zyskają wiedzę ekologiczną i nabiorą przekonania, że mają realny wpływ na miejsce zamieszkania. Miejsce to będzie pełniło również funkcję czytelni bibliotecznej i miejsca wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych organizowanych przez bibliotekę, będącą gospodarzem terenu. W związku z tym planujemy zakup 50 nowości książkowych z zakresu ogrodnictwa, ekologii i przyrody.

Koszt projektu to 120 000 zł