Podopieczni WTZ-u wraz ze swoimi pracami
Podopieczni WTZ-u wraz ze swoimi pracami

Podczas dzisiejszych zajęć z podopiecznymi WTZ-u ćwiczyliśmy naszą pamięć a także rozmawialiśmy o różnych typach babć i dziadków. Głównym punktem zajęć były prace plastyczne, podczas których zostały wykonane podobizny bliskich.

GALERIA
Bibliotekarka czyta książkę
Bibliotekarka czyta książkę
Podopieczni WTZ-u podczas zabawy pamięciowej
Podopieczni WTZ-u podczas zabawy pamięciowej
Podopieczni WTZ-u wykonują portrety swoich dziadków i babć
Podopieczni WTZ-u wykonują portrety swoich dziadków i babć